Utbildningar

 

Vårt mål är att anordna en del utbildningar under 2020.

Just nu projekterar vi för Hjärt Lungräddning samt Säkra ditt Hem.

Mer info om dessa kommer inom kort.